FANDOM


Ansin- jest to odmiana Eolas. Pozwala bliżej łączyć się z naturą. Umożliwia poznanie historii danego przedmniotu lub miejsca. Po raz pierwszy został użyty przez Janę w celu dowiedzenia się do kogo należą znalezione kości. Znalazła kiedyś naszyjnik i poznała całą historię o nim. Wiedziała jak znalazł się tam, gdzie teraz jest i wiedziała, do kogo on należy. Jest to bardzo przydatna umiejętność, jednakże mogą ją wykonywać tylko bardzo uzdolnieni wilkokrwyści. Wilkokrwisty nieumiejący używać Eolas nie nauczy się Ansin. Ansin nie należy używac przy linii wysokiego napięcia, przy żadnym urządzeniu elektrycznym, bo może to być gorsze w skutkach, nawet gdyby w takich warunkach użyto Eolas.